Университетската библиотека получи подарък: специализирана литература

Университетската библиотека получи предколеден подарък: книги от специализирана литература от оператора А1 със съдействието и партньорството на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и Студентския съвет. Подарените книги са от 15 автори, сред които Радослав Благоев, Георги Христулев, Мирослава Пейчева, Сузи Уелч, Джо Наваро и др.

Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Росен Кирилов, директор на МЦРК, г-жа Юлияна Каракушева, специалист от екип „Привличане на таланти и развитие“ в А1, г-жа Станка Ценова, директор на Университетската библиотека, и Петър Иванов, мениджър на екип „Привличане на таланти и развитие“ (от ляво надясно)

Сътрудничеството с големи компании е печеливша стратегия, защото нашите студенти получават шанс да си намерят работа още докато са в университета. Много е важно да го задълбочим и да намерим още и различни форми. Препоръчах на представителите на А1 да потърсят добрите студенти още във втори курс, а не в четвърти, тогава е късно, младите хора вече са си намерили работа, каза проф. Валентин Гоев. 

В рамките на десетина дни направихме няколко инициативи с телеком оператора  - представители на компанията присъстваха на две лекции на тема „Маркетинг“ и „Човешки ресурси“, сега и подаръка. Студентите бяха впечатлени от факта, че работодател се интересува от тяхното развитие. Благодарим за подаръка и за подкрепата на ректорското ръководство, каза доц. Росен Кирилов.

Ролята ми е в компанията да попаднат качествени хора, необходими за бизнеса, и това да стане в съкратени срокове. Важно е да се позиционираш на пазара на труда като желан работодател. Все по-трудно става състезанието за намиране на можещи хора. Затова ние правим подобни инициативи в университетите, предлагаме стажантски програми и др. Радвам се, че имаме контакт с най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа, посочи Петър Иванов.

Г-н Петър Иванов представя свидетелството за подарените книги

Галерия снимки от Университетската библиотека получи подарък: специализирана литература ...