Информационна среща по проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива“

Информационна среща по проект №BG05M90P001-1.23-0055-C01 – „Насърчаване на предприемаческата инициатива“, се проведе в зала „Научни съвети“. Проектът се осъществява от Министерството на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд. Бенефициент е фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED), която организира специализирано обучение по предприемачество. Срещата бе инициирана от Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК), Студентския съвет и фондацията.

Г-н Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската стартъп асоциация, доц. д-р Росен Кирилов, директор на МЦРК, г-н Николай Ярмов, изпълнителен директор на фондацията и възпитаник на УНСС, г-н Станислав Червенков, член на фондацията и възпитаник на УНСС (от ляво надясно)

Това е поредното събитие, предназначено за нашите студенти, и цели да подпомогне тяхното обучение в една специфична сфера – предприемачеството, отбеляза доц. д-р Росен Кирилов.

В зала „Научни съвети“

Г-н Николай Ярмов представи проекта, чиято главна цел са специализирани обучения по предприемачество, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения, и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.

Проектът има за цел да насърчи предприемачеството в Югозападна България, в която влизат и София-град и София-област, обясни г-н Станислав Червенков (на снимката долу). В инициативата може да се включи безплатно всеки. Идеята е проектът да достигне до 150 безработни, неактивни, т.е. такива като студентите, и работещи граждани. Проектната цел обхваща три дейности – информиране и мотивиране за развитието на собствена стопанска дейност, предоставяне на обучение по предприемачество и консултантски услуги.

Студентите на УНСС са първите, които бяха запознати с проекта и приканени да се присъединят. Възпитаниците на нашия университет не бива да се страхуват от евентуален неуспех. Опитвайте непрекъснато, докато успеете, каза г-н Ярмов. 

Галерия снимки от Информационна среща по проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ ...