Премиера на филм и дискусия за авторското право

Студенти, преподаватели и гости дойдоха на премиерата на филма „Авторското право: И ти си автор! Можеш да спечелиш от това!“ в зала „Тържествена“. На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, ас. д-р Христин Стрижлев, научен секретар на Института по творчески индустрии и бизнес, и др.

В зала „Тържествена“

Филмът, чийто слоган е: „Единственото право, което човек продължава да упражнява и след смъртта си, е авторското право“, е по проект на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и е разработен от Сдружението за защита на легалното разпространение на програми - ТеРаПро, в сътрудничество с партньорските организации: Институтът по творчески индустрии и бизнес на УНСС, Българската ИДЛО Алумни асоциация, НБУ, ЕГОИСТ.БГ АД, Университетът Туриба, Латвия, и Университетът Миколас Ромерис, Литва.

Целта на проекта е да повиши знанията на младите хора за ползите от създаването на продукти, обект на интелектуална собственост, и да стимулира тяхното творческо самоосъзнаване. Така те ще могат пълноценно да се възползват от облагите, които носи създаденият от тях продукт. Акцентът е и върху последиците при нарушаване на правата върху интелектуалната собственост.

Проф. Гоев поздрави участниците в дискусията от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев. Зам.-ректорът обърна внимание на порочната практика у нас безплатно да се теглят филми и музика и невъзможността това да се случи в други държави заради строгите закони и солидните наказания. Това трябва да се случи и у нас, иначе авторите ще продължат да бъдат ощетени, каза той.

В приветствие до участниците в събитието проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес, се посочва: „За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с „Добре дошли“ в УНСС, домакин на дискусията и премиерата на филма „Авторското право: И ти си автор. Можеш да спечелиш от това!“. Изразявам дълбоката си убеденост в значението на творчеството за създаване на разнообразие от културно съдържание. Особено важни са закрилата на авторското право и икономическата реализация от него. Вярвам, че осведомеността на младите хора за ползите от създаването на творческите индустрии и управлението на интелектуалната собственост разширява интелектуалния им кръгозор“.

Изпълнителният директор на ТеРаПро Велизар Соколов (на снимката долу вдясно) обясни, че филмът разкрива три момента в човешкото развитие, свързани със създаването на творчески продукт.

След прожекцията на филма се проведе дискусия за образователната му стойност (на снимките долу). Показани бяха и пет филмчета с мненията на актьори, автори на музика и специалисти за необходимостта от защита на авторските права. Всички те са единодушни, че проблемът в България все още не е решен. Даден беше пример със съседна Сърбия, където приходите от авторски права са 4 пъти повече, отколкото у нас.

Студентите получиха анкетни карти с няколко въпроса, свързани с необходимостта от уважение на авторския труд, обръщат ли внимание дали е легален източникът, чрез който достигат до определен продукт, както и дали представеният филм е променил мнението им за важността от защита на авторските права.

Галерия снимки от Премиера на филм и дискусия за авторското право  ...