Споразумение за образователен и научен обмен между УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ - Скопие

Съвместно участие в научни и научноизследователски проекти, обмен на преподаватели и студенти, организиране на научни конференции и семинари предвижда подписаното споразумение за образователен и научен обмен между УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ – Скопие.

Проф. Стати Статев и проф. Любомир Дракулевски, декан на Икономическия факултет на Университета „Св. св. Кирил и Методий“, упълномощен представител на ректора на университета проф. Никола Янкуловски

Двата университета се договориха да кандидатстват съвместно за финансиране, предоставено от международни организации и институции, с цел осигуряване на средства и грантове в области и теми на научни изследвания.

Споразумението предвижда факултетите от двата университета да осъществяват пряко двустранно сътрудничество.

На подписването на споразумението присъстваха членовете на Ректорския съвет, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, както и представители на Университета „Св. св. Кирил и Методий“ (на снимката горе).

Галерия снимки от Споразумение за образователен и научен обмен между УНСС  и Университета „Св. св. ...