Преподаватели от ФСФ участваха в международна конференция „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“

Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет участваха от 1 до 4 октомври в Третата международна конференция Accounting Finance and Auditing Symposium”, организирана от факултет „Икономика и администрация “ на Тракийския университет в гр.Одрин, Република Турция, на тема „Behavioural Accounting, Auditing, Finance”. На форума бяха представени учебните планове и програми на съвместните магистърски програми с Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс и Асоциацията на експерт-счетоводителите (АССА).

Проф. д-р Снежана Башева, декан на ФСФ, взе участие като гост-лектор по покана на Prof. Dr. Kiymet Cailyrt, декан на факултет „Икономика и администрация“ (със специалности „Икономика“, „Управление“, „Финанси“ и „Счетоводство”).

Проф. д-р Снежана Башева, Prof. Dr. Kiymet Cailyrt,       доц. д-р Михаил Мусов, гл. ас. д-р Атанаска Филипова-Сланчева и гл.ас. д-р Мария Маркова
Доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, гл. ас. д-р Атанаска Филипова-Сланчева (от ляво надясно), и гл.ас.д-р Мария Маркова от същата катедра

Доц. д-р Михаил Мусов и гл. ас. д-р Мария Маркова представиха съвместната магистърска програма с Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW) и магистърската програма, акредитирана от Асоциацията на експерт-счетоводителите (ACCA). И двете програми предизвикаха голям интерес.

Доц. д-р Михаил Мусов и Assoc. Prof. Engin Demirel, Ph.D. (от ляво надясно)

Гл. ас. д-р Атанаска Филипова-Сланчева изнесе доклад на тема „Impact of IFRS 9 on Financial Statements of Banks”.

Гл. ас. д-р Атанаска Филипова-Сланчева със сертификата, който получи за доклада си, от Assoc. Prof. Engin Demirel, Ph.D.

Галерия снимки от Преподаватели от ФСФ участваха в международна конференция „Behavioural Accountin ...