Научна конференция „България: 140 г. модерна българска държавност“

петък, 01 юни 2018 15:31

В 28-годишната си история катедра „Политология“ създава традиция в организирането и провеждането на университетски, национални и международни форуми. Преди 10 г. катедрата отбеляза 130-годишнината от освобождението на България и възстановяването на българската държавност. Днес продължаваме тази традиция, каза при откриването на научната конференция на тема „България: 140 години модерна българска държавност“ доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“ – организатор на събитието.

Във форума участваха изследователи от УНСС, СУ „Св. Кл. Охридски“, НБУ, ВТУ, ВСУ, БСУ, УНИБИТ, БАН, представители от чужбина, студенти и ученици. Опора на националното ни битие в този свят на динамика, кризи, несигурност, на обезценяване на ценностите могат да бъдат само нашите корени и историята ни. Струва си да поговорим по темата за модерната българска държавност, заяви доц. Благоева.

Проф. д.ист.н. Трендафил Митев, доц. д-р Елена Симеонова, научен секретар на катедра „Политология“, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Блага Благоева, проф. д-р Георги Янков (отдясно на ляво)

Форумът е впечатляващ като организация и значимост, защото за участие в него сме поканили представители от цялата палитра на обществото. Очакваме сериозни изследователски резултати, които следва да бъдат предоставени и на заинтересованите институции, каза ректорът проф. д.и.к. Стати Статев.

В Голямата конферентна зала

Проф. Статев припомни идеята в УНСС да се създаде академия „Антикорупция“. Проблемът с корупцията трябва да се разглежда много по-дълбоко, да има дебат в обществото. Като макроикономист ще посоча като пример застраховането, което живее свой собствен живот, защото хората се сещат за него едва когато пострадат от природно бедствие или злополука. Много неща са на границата между историята и различните аспекти от развитието на обществото, но липсват анализи на случващото се, посочи той.

Според декана на факултет „Международна икономика и политика“ доц. д-р Игор Дамянов си заслужава да се анализират проблемите, за които говори ректорът, и в исторически аспект, и от гледна точка на актуалността. 140 г. е прилична възраст за държавност. Модерното винаги се свързва с нещо принципно различно. Аспектите са много – и от историческа гледна точка, и като народопсихология, езикова култура, психология, история и пр. Добър знак е, че на конференцията присъстват много млади хора, които се интересуват от темата, заяви доц. Дамянов.

Доц. Игор Дамянов и проф. Трендафил Митев (отдясно на ляво)

Проф. Трендафил Митев говори за трудното начало на модерната българска държавност и за прекъснатото развитие на страната ни по време на турското робство.

Създателят на специалност и катедра „Политология“ проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС, представи изследването си за най-успешните български министър-председатели от 1879 г. до 2009 г., което включва 31 премиери, управлявали повече от 1 г.

Проф. д-р Георги Янков

Свои доклади представиха и други изследователи от УНСС, както и от университети в София и страната.

Галерия снимки от Научна конференция „България:  140 г. модерна българска държавност“ ...