Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам

петък, 27 април 2018 11:59

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и доц. д-р Тран Ван Хоа, ректор на Университета Хуе, Виетнам, подписаха договор за партньорство и сътрудничество (на снимката долу).

Двата университета ще си сътрудничат в разработването и реализирането на съвместни програми в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ и на съвместни научноизследователски проекти.

С подписването на този договор УНСС продължава политиката  си за разширяване на контактите с утвърдени университети в Азия и още веднъж доказва водещата роля на нашия университет в областта на икономиката и управлението, утвърждава неговия авторитет не само в Европа, но и в други региони на света, заяви проф. Статев.

Двамата ректори

Този договор е логично продължение на съществуващите от десетилетия връзки между Република Виетнам и Република България в областта на образованието и науката. Голяма част от членовете на настоящото ръководство на Университета Хуе са възпитаници на УНСС. В УНСС не се чувствам като гост, а като у дома си, каза доц. Тран Ван Хоа. Той е завършил „Икономика и управление“ в нашия университет през 1985 г. Според него образованието, което е получил в България, му е дало много и го е подготвило за успешно професионално развитие. Убеден е, че с подписването на договора сътрудничеството между двата университета ще се разширява и задълбочава.

Доц. д-р Тран Ван Хоа, проф. д-р Диана Копева, проф. д.ик.н. Стати Статев
и доц.д-р Труонг Тан Куан
тдясно на ляво)

Координатор по оперативното изпълнение на договора  от страна на УНСС е проф. д-р Диана Копева, преподавател в катедра „Икономика на природните ресурси“, а от страна на Университета Хуе - доц. д-р Труонг Тан Куан, заместник-ректор, който също е възпитаник на нашия университет.

Галерия снимки от Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам ...