Публична лекция на Майкъл Пепърс на тема "Професията вътрешен одитор - въздействие в световен мащаб и възможности за висше образование"

сряда, 18 април 2018 12:55

"Професията вътрешен одитор - въздействие в световен мащаб и възможности за висше образование" беше темата на публичната лекция на Майкъл Пепърс (CIA, QIAL, CRMA, CPA), председател на Управителния съвет на Глобалния институт на вътрешните одитори и ръководител на вътрешния одит в Тексаския университет.

Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, г-н Майкъл Пепърс, проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (от ляво надясно)

Проф. Огнян Симеонов запозна присъстващите с 25-годишната кариера на гост-лектора - изпълнителен директор по вътрешен одит във важни институции в сферата на здравеопазването и висшето образование, член на Борда по стандарти за вътрешен одит на Глобалния институт на вътрешните одитори и др.  Той подчерта неговите огромни заслуги за развитието на вътрешния одит в света и обяви решението г-н Майкъл Пепърс да бъде удостоен със званието „почетен професор на УНСС по вътрешен одит“.

Проф. Симеонов представя гост-лектора

Ректорът проф. Стати Статев поздрави г-н Майкъл Пепърс за неговата роля за развитието на професията „вътрешен одитор“, съчетана с активна академична дейност като лектор в университети в целия свят, и му връчи на плакет за званието „почетен професор на УНСС по вътрешен одит“, възпоменателен медал „Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ и сертификат за изнесената лекция (на снимките долу).

В своята презентация г-н Майкъл Пепърс представи Глобалния институт на вътрешните одитори и основните аспекти на професията „вътрешен одитор“, като акцентира върху нейното огромно значение за подобряване на дейността на организациите чрез предоставяне на услуги за даване на увереност и консултиране. Лекторът разгледа в детайли какво трябва да съблюдава един вътрешен одитор в своята работа: да познава мисията, стратегията и целите на организацията, за която работи, и на тази основа да оценява процесите на управление на риска, контрола и управлението.

Г-н Майкъл Пепърс

Гост-лекторът обърна внимание на качествата, които трябва да притежава един вътрешен одитор - умение за преценка и смелост за предприемане на правилни действия за избягване на рискове, стремеж към непрекъснато развитие и усъвършенстване и др.

Пепърс представи образователната програма по вътрешен одит на Глобалния институт на вътрешните одитори, осъществявана с партньорство с университети в цял свят, и даде интересни примери от дългогодишната си практика като вътрешен одитор. 

По време на лекцията

Галерия снимки от Публична лекция на Майкъл Пепърс на тема "Професията вътрешен одитор - въздейств ...