Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика

105 ученици от Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М.В. Ломоносов, Професионалната гимназия по електротехника и автоматика, Националната търговско-банкова гимназия, Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм, Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, Средното училище „Нешо Бончев“, 144 училище „Народни будители“ и Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък получиха сертификати за отлично представяне в Националното състезание по приложна информатика. По решение на Академичния съвет на УНСС на всички тях се признава оценка „Отличен“ 6 за кандидатстудентския изпит в поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия, специалност „Бизнес информатика и комуникации“.

Бъдещите студенти

Максимален брой точки на изпита са получили трима абитуриенти от СПГЕ „Джон Атанасов“ – Денис Челеби, Васил Георгиев и Иван Чапалов. Директорката на професионалната гимназия Полина Костова получи специална грамота от ректора на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев за успешната координация на състезанието, която й бе връчена от проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност (на снимката долу).

Проф. Гоев поздрави абитуриентите и каза, че в сравнение с  общия брой студенти в УНСС, които го правят най-големият университет в България, учещите в специалността „Информатика“ са малко, но всички, които са я завършили, са си намерили високоплатена работа. Като особено важни за успешната бъдеща реализация той открои перфектното владеене на английски език и високата компютърна грамотност.

Проф. Валентин Гоев, доц. Любен Боянов и проф. Камелия Стефанова (отдясно на ляво)

Деканът на факултета „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“ проф. д-р Камелия Стефанова обясни, че е възможно изучаването на специалността на английски език, но за това учениците трябва да държат кандидатстудентски изпит по английски език.

Зам.-деканът доц. д-р Любен Боянов подчерта, че във факултет „Приложна информатика и статистика“ се изучават най-съвременните дисциплини и начинът на преподаване често се обновява заради напредъка на технологиите.

Галерия снимки от Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика ...