Преподавател от УНСС с награда на Центъра за стопанско-исторически изследвания

През февруари т.г. във Велико Търново се проведе годишното заседание на Общото събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ), чиито основатели и членове са преподавателите от секция „Стопанска история“ при катедра „Политическа икономия“.

Членовете на Общото събрание на ЦСИИ

Веднъж на две години членовете на ЦСИИ чрез гласуване определят изследването с най-голям принос към развитието на стопанската история в България. Общото събрание реши носител на първата награда за принос към стопанско-историческите изследвания за тази година да бъде връчена на доц. дин Пенчо Пенчев от УНСС, който беше избран и за член на Управителния съвет на Центъра.

Доц. Пенчев (вторият отдясно на ляво)

Отличието е признание и за УНСС като академичен център, в който работят авторитетни изследователи на българското стопанско минало, и единственият университет, в който има акредитирана докторантска програма по специалността „Стопанска история“.

Доц. д-р Марко Димитров от секция "Стопанска история" (вторият от ляво надясно)

ЦСИИ подпомага и насърчава развитието на стопанско-историческите изследвания, популяризира постиженията в тази област сред академичната общност, подготвя нова стопанска история на страната, както и библиографски справочник на всички изследвания по стопанска история, публикувани в страната и чужбина от български изследователи.

Галерия снимки от Преподавател от УНСС с награда  на Центъра за стопанско-исторически изследвания ...