Публична лекция на тема „Международно частно право на ЕС“

В малката конферентна зала се проведе публична лекция на проф. Хосе Марсер на тема „Международно частно право на ЕС“, организирана от Юридическия факултет.

Доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на факултета и ръководител на катедра „Международно право и право на ЕС“, представи гост-лектора, който е президент на Европейската асоциация на юридическите факултети (ELFA), директор на Института за европейски изследвания на Автономния университет в Барселона и декан на Юридическия факултет на този университет  от 2008 г. до 2013 г.

Проф. Марсер и доц. Драганов (от ляво надясно)

Проф. Марсер разясни в детайли значението на международното частно право, даде практически примери за неговото приложение в живота и акцентира върху все по-голямата необходимост от този вид право в условията на глобализиращия се свят и интензивните интернет комуникации.

Проф. Хосе Марсер 

Гост-лекторът посочи, че международното частно право в ЕС е гарант за правилното функциониране на Единния европейски пазар, свободното движение на стоки, хора и ползването на услуги, и не на последно място - за зачитането на човешките права в международен план. Той разгледа и разликите между международното частно право и международното търговско право.

Лекцията продължи с дискусия със студентите за основните правни инструменти  и приложението на международното частно право в рамките на ЕС.  

Галерия снимки от Публична лекция на тема „Международно частно право на ЕС“ ...