Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и ЦУТФ

Партньорство в областта на професионалното ориентиране и придобиването на практически компетенции на студенти от нашия университет предвижда споразумението за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и Центъра за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ), подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати  Статев и директора на ЦУТФ Дария Маврудиева (на снимката долу).

В документа е записано, че УНСС ще съдейства за разпространяването на информационни материали сред студентите за проекти, събития и програми на Центъра, ще организира състезания и конкурси, ще подпомага методически разработки на службите и регистрите на ЦУТФ.

Центърът ще осигурява възможности за участие на преподаватели и студенти от УНСС в конкурси и инициативи от проекта „Мост между училището и бизнеса“ и на Международния панаир на тренировъчните фирми „ТФ ФЕСТ“, ще съдейства за провеждането на презентации на цялостната дейност и на проекти на нашия университет пред участниците в Мрежата на учебно-тренировъчните фирми в България и Световната мрежа на учебните предприятия EUROPEN-PEN International, ще предоставя информация и ще съдейства на студентите от УНСС за стажове, за създаване и работа на тренировъчни предприятия в университета и др.

На подписването на споразумението присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, зам.-деканите на ФСФ – проф. д-р Румяна Пожаревска и доц. д-р Олег Димов, гл. ас. д-р Христо Маврудиев, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“ и координатор на договора от страна на УНСС (на снимката горе).

Галерия снимки от Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност  между УНСС и ЦУТФ ...