Кръгла маса на тема „Териториално сътрудничество в Черноморския регион“

понеделник, 18 декември 2017 15:55

Кръгла маса на тема „Териториално сътрудничество в Черноморския регион“, организирана от Българската асоциация за регионални изследвания (БАРИ), се проведе в УНСС, институционален член на асоциацията. В работата й участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, председател на БАРИ, зам.-ректорите проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Стела Ралева и доц. д-р Миланка Славова, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, посланик Валентин Радомирски, учени, дипломати, студенти. 

Доц. Дамянов, доц. Славова, доц. Ралева, проф. Статев, проф. Тонкова, проф. Гоев, посланик Радомирски (от дясно наляво)

 Равносметка за едногодишната работа на БАРИ, разработването на програма за развитието до 2020 г., членството й в Европейската асоциация за регионално развитие (ERSA) и Международната асоциация за регионално развитие (RSAI), организирането на научни форуми, посветени на сътрудничеството в Черноморския регион, Придунавския регион и района на Западните Балкани направи проф. Тонкова. Три основни причини за темата на кръглата маса обоснова председателят на БАРИ: 25 години от създаването на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, новите рискове и предизвикателства пред регионалната сигурност в района и Оперативната програма за трансгранично сътрудничество по европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 - 2020“. Нашата цел е да помогнем за просперитета на този толкова разнообразен регион с много пресечни точки в миналото и настоящето, посочи проф. Тонкова. 

В голямата конферентна зала

Създадените университетски структури работят добре, но трябва да потърсим и техните пресечни точки, изтъкна проф. Статев и се спря на предизвикателствата през настъпващата 2018 г. Ректорът посочи, че при неговото неотдавнашно посещение в Шанхай е сключен договор за сътрудничество на УНСС и Университета Джао Тонг, който предвижда функциониранто на Китайско-български център със седалище в Шанхай и филиал в УНСС като координатор на връзките с българските висши училища. Нашият университет получи мандат да стане инициатор за създаването на Междууниверситетската мрежа от висши училища и научни организации във формата 16+1. Стартирането на проекта ще бъде през май 2018 г. на форум в УНСС.

Проф. Статев и проф. Тонкова

 Затова трябва да осмислим как Черноморският регион се вписва във формата 16+1, коментира проф. Статев предвид факта, че повечето от десетте страни в региона попадат и в този формат. В тази връзка ректорът акцентира и върху дейността на Центъра за балкански изследвания при УНСС, както и на участието на нашия университет по новите програмни схеми на Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS, създадена за подпомагане на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество в Европа. Ректорът изрази увереност в ефективната работа на кръглата маса и представянето на резултатите от нея пред всички заинтересовани страни. Проф. Статев предложи и създаването на Научноизследователски център по проблемите на Черноморския регион.

Участници в кръглата маса

Проф. д-р Динко Динков, директор на Центъра за балкански изследвания, коментира значението на Черноморския регион в икономически, геостратегически и политически план, като се спря на осмислянето на неговата идентичност, новата му роля в структурите на международните отношения, регионалните и извънрегионалните интереси, нерешените проблеми, конфликтите в този край на света и др.

Проф. Динко Динков (вдясно) и проф. Димитър Димитров

Посланик Валентин Радомирски, доц. д-р Миланка Славова, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Косьо Стойчев, ръководител на катедра „Регионална и политическа география“ в СУ „Св. Климент Охридски“ бяха сред лекторите на кръглата маса, която завърши с дискусия.

 

 

Галерия снимки от Кръгла маса на тема „Териториално сътрудничество в Черноморския регион“ ...