МИФ 2017. Ден втори: Финансовият сектор на България пред прага на Еврозоната

Вторият ден на Младежкия икономически форум 2017 (МИФ) бе посветен на темата „Финансовият сектор на България пред прага на Еврозоната“. Финансистите Стефан Димитров, управител на TMF България, възпитаник на УНСС, и Боян Стефов, член на УС на Банка ДСК, ръководител на направление „Корпоративно банкиране“, възпитаник на УНСС, изнесоха лекции пред студентите в малката конферентна зала.

Събитието беше открито от председателя на Студентския съвет Кристиян Маджуров, който представи гост-лекторите и пожела ползотворна дискусия.

По време на откриването (от ляво надясно) Боян Стефов, Кристиян Маджуров и Стефан Димитров

Боян Стефов разгледа обстойно темата „Банковия сектор на прага на Еврозоната“ и очерта позитивите от влизането на страната ни в Еврозоната: намаляването на лихвите и валутния риск, увеличаването на доверието в банковия сектор, преките чуждестранни инвестиции, както и негативите: еднократните разходи за присъединяване, допълнителната загуба на суверенитет, високите разходи за труд и ценовия шок.

Боян Стефов

За да оценим ефекта за банките, трябва да знаем как печелят те. Сега банковата система е стабилна и печеливша, но се наблюдава трайна разлика между малките и големите банки, посочи Стефов. Лекторът поясни, че лихвите по кредитите са на исторически ниски нива, но все още са по-високи от европейските. При присъединяване в Еврозоната ще последва допълнителен натиск върху лихвите и негативна промяна в маржовете, но това ще донесе стабилност.

По време на форума

Лекторът изтъкна, че българският банков сектор е концентриран в сравнително малък брой играчи и е възможно тази концентрация да се увеличи. Влизането ни в Еврозоната ще доведе до позитивни ефекти за бизнеса и клиентите.

Благодаря на Студентския съвет за поканата и възможността да бъда отново в моя университет. Надявам се всички студенти да намерят своя професионален път и да останат в България, където има немалко възможности за добра реализация, обърна се към присъстващите Стефан Димитров (на снимката долу).

Димитров говори по темата „Икономически перспективи за България през призмата на Българското председателство на Съвета на ЕС“, като очерта основните факти, направи SWOT анализ на икономиката, открои възможностите и заплахите пред председателството и представи на студентите микропоглед към финансовата сфера.

На всички е ясно, че няма вълшебна връзка между председателството и инвеститорите, които ще привлечем тук. Българското председателство няма директно отношение към икономиката ни, но фокусът към нас е плюс, посочи лекторът. България има има добри перспективи в дигитализацията, глобализацията и технологиите, а сред заплахите са слабият инвестиционен интерес, липсата на ресурси за по-мащабни проекти, недостигът на работна сила и др.

Студентите

Димитров открои силните и слабите страни на българската икономика. По думите му в България има политическа и икономическа стабилност и през последните години икономиката ни се развива добре. Сред силните страни той посочи развитието на инфраструктурата, ниския бюджетен дефицит, развитието на IT сектора, хармонизацията на законодателството с европейските директиви, валутния борд и фиксирания лев. Лекторът изтъкна като слаби страни малкия пазар и лимитираните възможности, демографския срив и намаляващото население в трудоспособна възраст, ниското доверие в съдебната власт и др.

В малката конферентна зала

Форумът продължи с дискусия.

 

 

 

Галерия снимки от МИФ 2017. Ден втори: Финансовият сектор на България пред прага на Еврозоната ...