Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство

На 9 декември в Тестовия център се проведе най-голямото национално състезание, организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) – Националното състезание по финанси и счетоводство за средношколци.

В Тестовия център

В надпреварата участваха рекорден брой ученици – 400 от 20 професионални гимназии - членове на АИУБ. Тази година състезанието се проведе в два тура. В продължение на 2,5 астрономически часа учениците решаваха финансови и счетоводни казуси.

На събитието присъстваха проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия в София, преподаватели по счетоводство и финанси от професионалните гимназии.

Проф. Кисимов, проф. Фесчиян и г-жа Иванова (отдясно на ляво)

Добре дошли в най-добрия бизнес университет в страната и Югоизточна Европа, във висшето училище, което подготвя лидери в науката, образованието и бизнеса, откри състезанието проф. Даниела Фесчиян и приветства участниците от името на ректорското ръководство на УНСС.

Проф. Фесчиян с преподаватели от професионалните гимназии

Галерия снимки от Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство ...