Научна конференция на тема „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса”

петък, 01 декември 2017 13:12

В голямата конферентна зала на УНСС се проведе научна конференция на тема „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса”, организирана по случай 80-годишнината на проф. д-р Любен Караниколов и проф. д-р Емил Златарев, както и на 70-годишнината на проф. д-р Златка Сукарева, заслужил професор на УНСС – трима дългогодишни преподаватели и основатели на Юридическия факултет на нашия университет.

При откриването на конференцията

На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, проф. д-р Валери Димитров, ръководител на катедра „Публичноправни науки”, проф. д-р Тодор Калоянов, зам.-председател на Общото събрание на УНСС, тримата юбиляри, представители на академичните среди, студенти.

Проф. Сукарева, проф. Златарев,проф. Димитров, проф. Гоев, доц. Драганов, проф. Николов (от ляво надясно)


Това са преподаватели и изследователи със забележителен професионален път и постижения, изтъкна проф. Димитров и определи проф. Караниколов и проф. Златарев като бащи на Юридическия факултет.

Проф. Валентин Гоев поздрави юбилярите и участниците в конференцията от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и подчерта, че студентите оценяват високо качеството на обучението в Юридическия факултет, а кандидат-докторантите в него са най-много.

Каквото и да кажем за тези трима наши преподаватели като професионалисти, юристи и водещи учени, няма да бъде достатъчно, посочи доц. Драганов и им връчи почетни плакети за ролята им в основаването на Юридическия факултет на УНСС (на снимките долу).

Плакет за проф. Сукарева…

... за проф. Златарев

…и за проф. Караниколов

От името на ръководството на Общото събрание на УНСС приветствие към участниците в  научната конференция отправи проф. Калоянов. Убедени сме, че дискусията по проблемите на правното регулиране на бизнеса, в присъствието на толкова респектиращо представителство на правната гилдия, ще се превърне в едно от най-значимите научни събития в университета за 2017 г. Известни са успехите на Юридическия факултет, които превърнаха УНСС в лидер не само на икономическото, но и на юридическото образование, посочи той.

Тримата юбиляри получиха поздравителни адреси от Висшия съдебен съвет, омбудсмана на Р  България Мая Манолова, проф. д-р Сашо Пенов, декан на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Лъчезар Дачев, декан на Юридически факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“, доц. Адриана Андреева, ръководител катедра „Правни науки” на Икономическия университет във Варна, проф. д-р Габриела Белова, декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Участници във форума

Конференцията продължи в направления, свързани с актуалните проблеми на правното регулиране на бизнеса.

 

 

 

 

 

 

Галерия снимки от Научна конференция на тема „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса” ...