Наши студенти с отличия като най-добри юристи в "Модел на Европейския съюз"

В края на октомври се проведе седмото издание на "Белград Модел на Европейския съюз" – най-голямата симулация от "Модел на Европейския съюз". Тя пресъздава заседанията на основните европейски институции – Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Съда на Европейския съюз и Европейската комисия. Основна тема тази година беше изкуственият интелект и неговата правна рамка.

УНСС беше представен от студентите Теодор Тошев, Мартин Пенчев и Марин Дандаров (MEP, лидер на Socialist&Democrats). Теодор Тошев бе отличен като най-добрия сред юристите в Съда на Европейския съюз. 

Награждаването на Теодор Тошев - най-добрият сред юристите в Европейския съд 

В първия ден на проекта специалисти в сферата на киберсигурността, технологиите и изкуствения интелект отговариха на въпросите на участниците и ги въведоха в различните казуси и хипотези. Сериозно внимание беше обърнато на автономността на роботите и техния правен статут.

Българската делегация обсъжда заседанията на Европейския съд и Европейския парламент

В следващите дни симулацията навлезе в същинската си част и бившият сръбски парламент стана поле на дебати. В Европарламента главно беше обсъждана Директива 1373, отнасяща се до регулацията на изкуствения интелект и правата на роботите.

През втория ден темата беше Регулация 1374, която се отнася до използването и трансфера на лични данни в рамките на ЕС. Най-активни бяха партиите на S&D, водени от Марин Дандаров, и ALDE, водени от Анастас Кандич. Поправките, предложени от двете политически групи, бяха одобрени, но Съветът на Европейския съюз върна почти всички от тях при преразглеждането на регулацията и директивата. 

Теодор Тошев в акция

 

Дебати имаше и в съдебната зала, където студентите Теодор Тошев и Мартин Пенчев бяха разпределени в два отбора и защитиха английското дружество VideoPRO и френското FilmPlus. Тяхната работа беше да стоят зад интересите на двете компании в спор за обезщетение поради действията на изкуствен интелект, собственост на една от компаниите. Тримата съдии, представители на Франция, Италия и Германия, следяха за спазване на процедурите и задаваха въпроси. В пледоариите си адвокатите трябваше да използват аргументи от много клонове на правото, което максимално доближи симулацията до реален съдебен процес. Отборът на Теодор, които защитаваше компанията VideoPro, успя да убеди съда в правотата си и два от исковете им бяха уважени.

Българските представители на симулацията аплодират Теодор Тошев за избирането му за най-добър сред юристите

Студентите от нашия университет, които бяха единствените представители на България, изразяват благодарността си към ръководството на УНСС за полученото финансиране. Те се надяват, че през следващата година още повече млади хора ще се впуснат в това незабравимо изживяване, което е безценен опит по пътя към личностното и кариерното развитие.

 Лидерите на двете най-големи партии в Европейския парламент - Партик Ливая (EPP, Хърватска) и Марин Дандаров (вдясно - S&D, България)

 

 

 

 

Галерия снимки от Наши студенти с отличия като най-добри юристи в "Модел на Европейския съюз" ...