Наш преподавател бе лектор в Университета по технологии, управление и икономика в Санкт Петербург

Доц. д-р Райна Койчева от катедра „Частноправни науки” към Юридическия факултет изнесе открита лекция пред студентите и преподавателите от Юридическия институт на Университета по технологии, управление и икономика в Санкт Петербург, Русия. 

Зам.-ректорът по научната дейност на Санктпетербургския университет доц. Г. А. Костин представя доц. Койчева 

Лекцията бе на тема „Заемният труд в българското законодателство: перспективи за диалог между националните правни системи”. За актуалността и интереса към избраната проблематика свидетелстват и многобройните въпроси на присъстващите.

По време на лекцията на доц. Койчева

 

Доц. Койчева участва и в кръгла маса  на тема „Нетрадиционните източници на частното право в националните правни системи”, организирана от катедрата по Гражданско право и процес в Санктпетербургския университет. Нашият преподавател представи доклада си „Колективният трудов договор като специфичен (недържавен) източник на трудовото право – анализ на българското законодателство”. 

Дискусиите на кръглата маса

 

Галерия снимки от Наш преподавател бе лектор в Университета по технологии, управление и икономика  ...