Работна среща по Програма COST

УНСС беше домакин на работна среща по Програма COST - COST ACTION СА 16114 “REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy’ (RESTORE). Ръководителите на работни групи в акцията обсъдиха въпросите на кръговата икономика.

По време на срещата в голямата конферентна зала

От страна на нашия университет участваха представители на Бизнес факултета - проф. д-р Диана Копева, ръководител на WG1.4., доц. д-р Николай Щерев, зам.-ръководител на WG1.4., доц. д-р Димитър Благоев,  ас. д-р Моника Събева и докторант Гергана Киркова.

Проф. д-р Диана Копева и Карло Батисти, ръководител на Акцията

Галерия снимки от Работна среща по Програма COST ...