Среща за развитие на сътрудничеството в областта на медиацията

В деканата на Юридическия факултет се проведе среща с адв. Виктор Шахтер, президент на Фондацията за устойчиви инициативи в областта на върховенството на закона, Сан Франциско, САЩ, Дженифър Брандт, адвокат, посланик на Фондацията за устойчиви инициативи в областта на върховенството на правото, проф. Дейвид Вайс, основател и директор на Института за разрешаване на спорове и гост изследовател към Бизнес факултета на Университета Ню Джърси Сити, Симона Такова, председател на ЦСМ към СРС и СГС, съдия Евгени Георгиев от Софийския районен съд,  доц. Петя Неделева. От страна на УНСС в нея участваха доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридически факултет, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“.  

По време на срещата

Бяха обсъдени възможности за установяване на сътрудничество между Фондацията за устойчиви  инициативи в областта на върховенството на закона, Сан Франциско и Университета Ню Джърси Сити, за развитие на знанията в областта на медацията за студенти и практикуващи юристи.

Бе обсъдено и сътрудничеството с Юридическия факултет, Института по интелектуална собственост и лидерство, както и с катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“.

 

Участниците в срещата

Участниците се обединиха около становището за предимствата на медиацията като способ за извънсъдебно решаване на спорове и необходимостта от развитие на знанията и практическите умения за постигане на по-високо ниво на познаване и прилагане на медиацията в практиката.

 

Галерия снимки от Среща за развитие на сътрудничеството в областта на медиацията ...