Партньорска среща по проект "Успешна приемственост в семейния бизнес"

четвъртък, 28 септември 2017 12:33

В малката конферентна зала на университета се проведе втора партньорска среща по проект „Успешна приемственост в семейния бизнес” (FAmily BUsiness Successful Succession – FABUSS). Проектът се изпълнява от Атинската търговско-промишлена палата в партньорство с Института за следдипломна квалификация при УНСС и други седем организации от Гърция, Кипър, Италия, Португалия и Република Македония.

Срещата бе открита от ректора на УНСС  проф. д.ик.н. Стати Статев, който приветства участниците и пожела успех в по-нататъшните усилия на консорциума, свързани с подпомагане процесите на наследяване на фамилните компании в партньорските страни. 

Ректорът приветства участниците в срещата

 

FABUSS е 24-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж, който се изпълнява в периода февруари 2017 г. – януари 2019 г. Неговата цел е да подпомогне младите хора, участващи в семейния бизнес, да станат способни и ефективни наследници на семейните предприятия. Очаква се проектът да окаже положително влияние върху развитието на фамилните фирми, като предложи необходимите знания и умения на следващото поколение лидери на семейния бизнес.

По време на форума в малката конферентна зала

 

Младите наследници на семейния бизнес – участници в проекта, ще формират както национални, така и международни мрежи за партньорска подкрепа. Това ще повлияе позитивно върху взаимното разбирателство между поколенията и върху управленските решения на местно, регионално и национално равнище.

 

Галерия снимки от Партньорска среща по проект "Успешна  приемственост в семейния бизнес" ...