Преподаватели от УНСС участваха в два европейски форума по стандартизация

Доц. д-р Елка Василева и гл. ас. д-р Нина Типова от катедра „Икономика на природните ресурси“ участваха в два европейски форума по стандартизация.

Като представител на нашия университет доц. д-р Елка Василева взе участие в дискусия по време на срещата Стандартизацията в 21 век: социални, икономически и образователни аспекти“, която се проведе в Брюксел. На форума доц. Василева представи академични практики за обучение по стандартизация и изследвания в сферата на икономическото и социалното въздействие на международните стандарти за управление на качеството. Бяха обсъдени бъдещи партньорства в областта на стандартизацията и образованието в контекста на т. нар. Съвместна инициатива за стандартизация (Joint Initiative on Standardisation) на ЕС.

Доц. Василева и д-р Типова (отляво надясно)

Гл. ас. д-р Нина Типова представи страната ни в друг форум по стандартизация в Брюксел -  XXVIII Генерална асамблея на ANEC. В качеството си на асоцииран член тя участва в заседанията и обсъжданията, свързани с ролята на потребителите в стандартизацията на национално и европейско ниво. В своето изказване по време на асамблеята д-р Типова  подчерта нуждата от сътрудничество между академичните среди и потребителските организации за обучения  и изследвания в областта на стандартизацията.

Галерия снимки от Преподаватели от УНСС участваха в два европейски форума по стандартизация ...