Подписано е споразумение Българо-китайският център на Шанхайския университет „Джао Тонг“ да бъде в УНСС

четвъртък, 15 юни 2017 9:53

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и вицепрезидентът на Шанхайския университет „Джао Тонг” проф. Хуанг Жен подписаха рамков договор за академично сътрудничество, към който ще има допълнителни споразумения за съвместни образователни и научни проекти (на снимката долу).

Ректорът съобщи, че е прието предложението на УНСС Българо-китайският център на Шанхайския университет за страната ни да бъде в нашия университет. Новият център в УНСС ще даде тласък на развитието на сътрудничеството не само между двата университета, но и на българо-китайските отношения в областта на висшето образование и науката, подчерта проф. Статев.

Студенти от Шанхайския университет ще могат да се обучават в УНСС в специалностите с преподаване на английски език, предвижда се и обмен на преподаватели и студенти по програма „Еразъм+“, отбеляза ректорът. Университетът ни вече има опит в такъв вид сътрудничество, посочи той и даде за пример съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент, Великобритания.  

По време на срещата

Проф. Статев връчи на проф. Жен статуетка-реплика на паметника на проф. Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС (на снимката долу). 

Координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС ще бъде доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, а от страна на  Шанхайския университет - Мо Лиангжин, директор на Службата по глобални въпроси.

Галерия снимки от Подписано е споразумение Българо-китайският център на Шанхайския университет „Дж ...