Екоинициатива на Студентския съвет „Да изчистим Студентски град“

Екоинициатива за почистване на територията на Студентски град организира Студентският съвет на УНСС. В инициативата се включиха неговите членове и много студенти, които събраха отпадъците от зелените площи, площадките и алеите около дванадесетте блока на университета.

Студенти почистват междублоковите пространства

Студентите потвърдиха на практика, че опазването на околната среда е неизменна част от културата на един човек. Те активно се включиха в почистването на междублоковите пространства с желанието да направят мястото, където живеят, по-добро както за тях, така и за околните.

По време на почистването

Студентският съвет осигури и нови пейки за шест от блоковете на университета – 23а, 53б, 55г, 55в, 40а и 61а. 

Новите пейки пред студентските общежития

 

 

 


 

Галерия снимки от Екоинициатива на Студентския съвет „Да изчистим Студентски град“ ...