На среща със студенти бе представена магистърската програма "Европейски бизнес и финанси"

На поредна среща със студенти бе представена съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" на УНСС и Университета Нотингам Трент, Великобритания.

Гл. ас. д-р Дияна Митева от катедра „Финанси“, директор и координатор на програмата, и доц. д-р Димитър Ненков, предишен ръководител на програмата, конкретизираха условията за кандидатстване, обучението на магистрите и реализацията на завършилите (на снимките долу).

Десет са отпуснатите места държавна поръчка за 2017 г. Сега се обучава десетият випуск на "Европейски бизнес и финанси", като нашият университет участва в програмата от 2007 г.

По време на срещата

Съвместната магистърска програма се извършва в рамките на четири семестъра, като два от тях се осъществяват в България, третият - в Нотингам Бизнес Скул, а през четвъртия семестър има задължителен стаж и подготовка на дипломна работа.

Галерия снимки от На среща със студенти бе представена магистърската програма "Европейски бизнес и ...