Годишна научна конференция „Европейски разногласия и световен хаос“

четвъртък, 25 май 2017 15:51

Преподаватели от университети в страната участваха в годишната научна конференция „Европейски разногласия и световен хаос“, организирана от катедра „Международни отношения“ в памет на доц. д-р Бойко Младенов. На откриването на форума в голямата конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения“, проф. д-р Динко Динков, проф. д-р Георги Генов, доц. д-р Пламен Ралчев, зам.-ръководител на катедрата, доц. д-р Евгения Василева, модератор на форума, и др.

Доц. Ралчев, проф. Динков, доц. Дамянов, проф. Статев, доц. Георгиев, доц. Василева и проф. Генов (отдясно наляво) при откриването на конференцията

Ректорът определи като емблематичен факта, че форумът се провежда в памет на доц. Бойко Младенов, който остава част от академичната общност на университета.

В голямата конферентна зала

Динамиката и непредвидимостта на международните събития и времето на всеобщия хаос коментира проф. Статев, позовавайки се и на случващото се през последните дни. Той посочи връзката между тематиката на форума и международната научно-практическа конференция на тема „Дигитални измами и киберсигурност“, която се проведе преди седмица в университета. Трябва да се обърнем с лице към проблемите и да дадем своя научен принос в осмислянето им, да ударим камбаната, за да бъде тя чута от управляващите, от всички институции на изпълнителната и законодателната власт, посочи ректорът. Той изрази увереност, че форумът ще набележи идеи и решения.

Ректорът приветства участниците в конференцията. Вляво от него: доц. Георгиев, вдясно: доц. Дамянов и проф. Динков

Това е поредната пролетна конференция на катедра „Международни отношения“, посочи доц. Андрей Георгиев. Ръководителят на катедра „Международни отношения“ изтъкна, че тя е посветена на паметта на доц. Бойко Младенов – "колегата и приятеля, с ярък 37-годишен принос в развитието и утвърждаването на специалностите "Международни отношения" и "Европеистика".

Катедрата организира поредното научно събитие, което без съмнение ще остави следа, отбеляза доц. Игор Дамянов.  Деканът акцентира върху участието на студенти и докторанти във форума и изрази убеденост, че на него ще бъдат огласени много интересни тези и решения за това как да се въведе някакъв ред в хаоса. Важно е те за бъдат чути, нашите научни умения и подходи да бъдат използвани, заяви доц. Дамянов.

По време на форума

Доц. Младенов, чието отсъствие отвори голяма празнина в катедрата, изследваше преди всичко актуалните обществено-политически проблеми на Пол­ша, посочи проф. Динков. В тази връзка той коментира политическите процеси в тази страна, стремежа и амбициите й да бъде водеща в Европейския съюз.

Проф. Генов и доц. Василева

Разногласията стават все повече и усилията за преодоляването им пораждат нови разногласия, акцентира проф. Генов. По думите му хаосът в света е привиден, той е всъщност мит или пропаганда. Въпросът е, че сега съревнованието доминира над сътрудничеството, а това означава нарушаване на стабилността, което пък води до промени в  съотношението на силите. Ние сме резистентни към загубите и проблемът е, че пропуснатите ползи стават страшно много, а условията и възможностите за нашето съществуване и развитие се ограничават, заяви проф. Генов и посочи, че държавното устройство на България и националната ни идентичност са заплашени.

Участници в конференцията

Работата на целодневната конференция бе организирана в три панела  - „Интеграция и фрагментация в Европа и света“, „Сигурност и конфликти“ и „Технологии, икономика и социални процеси“. Участниците от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и др. представиха близо 40 доклада.

 

Галерия снимки от Годишна научна конференция „Европейски разногласия и световен хаос“  ...