Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “Енергийната регулация и либерализацията на пазара“

вторник, 25 април 2017 14:51

Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема „Енергийната регулация и либерализация на пазара“ се проведе в университета. На нея присъстваха преподаватели и студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“.

Проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, представи Карел Крал и темата на лекцията, която определи като особено актуална. Енергетиката е втора по дял от БВП в България със своите 13-14 на сто, посочи той.

Проф. Първанов открива срещата с Карел Крал (вдясно)

Лекторът разгледа в детайли функционирането на енергийния пазар и неговата либерализация, като направи сравнение с икономическата ситуация в енергийния сектор на Чехия и Румъния. Крал изложи основите елементи на енергийната индустрия и нейната регулация, спря се на  компонентите в производството на електроенергия, калкулацията на използваната електроенергия при изготвянето на фактурата за крайния потребител и др.

В зала „Тържествена“

Гост-лекторът представи и ролята на енергийния регулатор за формирането на цената на електроенергията, необходимостта от баланс между интересите на потребителите и доставчиците, правилата, които трябва да се спазват, за да не се наруши качеството на предоставяната електроенергия.

Лекторът

Мениджърът акцентира върху темата за либерализацията на енергийния пазар, открои ролята й за създаване на конкуренция - основен фактор за формирането на по-ниски цени на електроенергия за крайния потребител. Той се спря на основните етапи от процеса на либерализация, енергийната сигурност и ролята на енергийния обмен за преодоляване на риска от загуби в сектора.

Присъстващите на публичната лекция

Карел Крал приведе и примери от либерализацията на пазара в Чехия и Румъния, спря се на предпоставките, наложили започването й, етапите на прилагането и др. Той коментира ситуацията в България и изрази становище, че страната ни трябва да поеме по пътя на либерализация на енергийния пазар. Това ще доведе до по-голяма конкурентоспособност и устойчивост на енергийния сектор, посочи той. По думите му за целта трябва да бъдат направени сериозни законодателни промени, засягащи търговията с електроенергия.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на Карел Крал сертификат в знак на благодарност за изнесената публична лекция (на снимката долу). Двамата подписаха договор за сътрудничество и съвместна дейност между университета и „ЧЕЗ България“ ЕАД през март т.г.

 

Галерия снимки от Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “ ...