Преподаватели от УНСС в Правния съвет към президента

Трима наши преподаватели в Юридическия факултет – проф. д-р Емилия Друмева (катедра „Наказателноправни науки"), проф. д.ю.н. Цветана Каменова (катедра „Частноправни науки“) и проф. д.ю.н. Маргарита Чинова  (катедра „Наказателноправни науки") - са назначени в Правния съвет към президента на Република България. Със свой указ държавният глава Румен Радев определи проф. Емилия Друмева за негов председател, а проф. Цветана Каменова и проф. Маргарита Чинова – за членове. По традиция в Правния съвет се привличат изтъкнати юристи от различни области на правната наука и практика, чиято задача е да подпомагат президента при решаване на обществено значими юридически казуси.

Проф. Емилия Друмева

Проф. д-р Емилия Друмева има богат юридически и експертно-административен опит като дългогодишен ръководител на Правната дирекция на Народното събрание (1990 - 2003). Участвала е в създаването на конституцията и на десетки законодателни актове, които хармонизират българското законодателство със съвременните европейски стандарти. Била е член на Конституционния съд (2003 - 2012), на Централната избирателна комисия (1990 - 1991), председател на обществени и експертни съвети, свързани с приемането на конституционни промени и граждански контрол за честни избори, член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа и др.

Проф. д.ю.н. Цветана Каменова е водещ изследовател в областта на международното право, с богата научна и практическа дейност. Дългогодишен директор на Института за държавата и правото при БАН (1995 - 2006). Преподавала е в Колумбийския университет в Ню Йорк, университета на Орегон, в Алма Ата, Казахстан. 

Проф. Цветана Каменова

Проф. Каменова е българският юрист, избиран на най-висока международна юридическа позиция - през 2005 г. е избрана от Общото събрание на ООН за един от 27-те съдии в състава на Хагския трибунал. Заемала е редица длъжности в международни юридически организации. Член е на Американската асоциация по международно право. През 2016 г. е наградена с почетен знак за заслуги към БАН, била е член на експертни съвети към висши държавни институции, арбитър е в Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата от 1991 г.

Проф. д.ю.н. Маргарита Чинова е смятана за един от най-добрите експерти по българския наказателен процес. Има много научни публикации, студии и монографии, посветени на  наказателното процесуално право. Била е председател на Комисията по помилванията при президента на Републиката (2001-2016 г.), член на Консултативния съвет по законодателството в Народното събрание и др.

Галерия снимки от Преподаватели от УНСС в Правния съвет към президента  ...