Представители на седем китайски университета посетиха УНСС

петък, 17 март 2017 13:24

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев се срещна с представители на седем китайски университета: Tongji University, Beijing University of Technology, University of International Business and Economics –Beijing, University of Civil Engineering and Architecture, Xi’an Shiyou University, China University of Geosciences – Wuhan, Shandong University of Science and Technology. На срещата присъства доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международно сътрудничество.

По време на срещата

Проф. Статев запозна гостите с историята и настоящето на УНСС, като акцентира върху лидерската позиция на нашия университет в българското висше образование и наука. Представителите на китайските академични среди направиха кратка презентация на своите университети и изразиха интерес към сътрудничество с УНСС в обмена на студенти и преподаватели, участието в съвместни изследователски проекти, създаването на общи магистърски програми и др. Те заявиха желанието си студенти от УНСС да се обучават с пълни стипендии  в магистърски и докторски програми в Китай в рамките на Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа (16+1).

Проф. Статев и доц. Желев с китайската делегация

Ректорът подписа меморандуми за сътрудничество между УНСС и седемте китайски университета.

 

Галерия снимки от Представители на седем китайски университета посетиха УНСС ...