Кръгла маса на тема "Обществени медии и публични финанси. Казусът "БНР и Музикаутор"

вторник, 07 март 2017 14:22

Широк дебат по темата „Обществени медии и публични финанси. Казусът „БНР и Музикаутор“ очерта реалното състояние и адекватните решения на кръгла маса, която се проведе в университета. Във  форума, организиран от Центъра за медийни изследвания и аудиовизуална политика и катедра „Медии и обществени комуникации“, участваха представители на академичните среди, БНР, БНТ, Съвета за електронни медии, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и др.

В голямата конферентна зала

Когато възникват проблеми трябва да се провеждат задълбочени дискусии, оцени значимостта на кръглата маса проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета. Той изрази убеденост, че генерирането на идеи и предложения ще спомогне за решаването на казуса. Проблемите за авторското право винаги изискват такива дискусии, подчерта проф. Гоев, който поздрави участниците и от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев.

Проф. Петко Тодоров, д-р Диана Андреева, проф. Валентин Гоев, доц. Стела Ангова, доц. Биляна Томова (отдясно наляво)

Приветствам идеята за публичен диспут по такава важна проблематика, отбеляза проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Дискусията има много измерения, инициативата трябва да бъде подкрепена и това е част както от политиката на нашия факултет, така и на университета, посочи проф. Димитров.

Проф. Димитър Димитров

Този казус изведе на преден план много важния проблем за съизмеримостта на отношенията, коментира доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“. Според нея многото гледни точки по темата ще се фокусират върху набелязването на правилни решения.

Доц. Ангова (вляво), проф. Гоев и д-р Андреева

Въведение в темата и проблематиката на форума направи д-р Диана Андреева, модератор на кръглата маса. Тя се спря на публичните финанси, бюджетните процедури с ограничени разходни тавани, състоянието на обществените медии. Д-р Андреева призова участниците към консолидация в интерес и защита на обществените медии.

За тревожното състояние на обществените медии, медийния пазар, икономическите аспекти на проблема и взимането на решения говори проф. д-р Петко Тодоров, директор на Центъра за медийни изследвания и аудиовизуална политика. Той коментира медийната сфера като прекалено свързана с политическите сили, изоставането в нормативната база, заложените в Закона за радио и телевизия „мини“ за БНР и БНТ, позициите на Съвета за електронни медии, промяната в законодателството и финансирането, ролята на частния монополист на радио- и телевизионната преносна мрежа и др.

Проф. Тодоров (вдясно) коментира проблемите на обществените медии

Медиите са трайна територия в УНСС, професионалното направление е с оценка 9,43, мотивира факта, че университетът е инициатор и домакин на срещата проф. Тодоров.

От „окопните войни“ до икономическия анализ на ситуацията концентрира изказването си доц. д-р Биляна Томова от катедра „Медии и обществени комуникации“. Тя коментира мястото на „обществените оператори с обществена мисия“, системата за финансиране на обществените медии, културната стратегия и др.

По време на кръглата маса

Благодаря на УНСС за инициативата, самият аз съм завършил този университет, посочи в изказването си Александър Велев, генерален директор на БНР. Основното е финансирането на медиите, които понякога се оказват на къса каишка, оцени ситуацията той. Функциите не намаляват, намаляват средствата, аргументира Велев състоянието на националното радио през последните години. Той изложи хронологията по „казуса с Музикаутор“ – едностранното прекратяване на договора с БНР и забраната на сдружението в ефира да звучи музика, чийто права се държат от Музикаутор, безрезултатните преговори на обществената медия, необоснованото искане за драстично увеличение на парите за музикални права и др.

Участници във форума

Изказвания по темата направиха също доц. д-р Мариана Лазарова от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Димитър Байрактаров, бивш депутат. Отворената дискусия, коментарите и идеите очертаха и възможните решения по проблематиката.

Галерия снимки от Кръгла маса на тема "Обществени медии и публични финанси. Казусът "БНР и Музикау ...