Договор за сътрудничество между УНСС и Университета „Алeксандър Джувани“ – Елбасан, Албания

петък, 20 януари 2017 12:03

Ректорите на УНСС и на Университета „Александър Джувани“ – Елбасан, Албания, проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д-р Скендер Топи подписаха договор за академично сътрудничество. Документът предвижда обмен на студенти, преподаватели и служители, съвместна работа по проекти и провеждането на научни прояви и др.

Двамата ректори след подписването на договора

Проф. Статев приветства гостите с „Добре дошли!“ и отбеляза, че това е първият  договор на УНСС с албански университет. Той запозна гостите със структурата на УНСС и лидерското му място в българското висше образование и наука.

Много се радвам, че подписахме договор с такъв престижен университет, заяви проф. Топи и посочи, че част от преподавателите в Университета „Александър Джувани“ са завършили в България, а неговият заместник доц. Алтин Идризи е възпитаник на нашия университет.

На подписването на договора присъстваха членовете на Ректорския съвет

Университетът „Александър Джувани“, който е е създаден през 1909 г., има 5 факултета, повече от 15 хиляди студенти и 223 преподаватели. В него се обучават студенти в 32 бакалавърски и 37 магистърски специалности.

Галерия снимки от Договор за сътрудничество между УНСС и Университета „Алeксандър Джувани“ – Елбас ...