Публична лекция на Н.Пр. Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас

В университета се проведе публична лекция на Н.Пр. Наргиз Гурбанова, доктор по философия, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България на тема „Мултикултурализмът като начин на живот в Азербайджан“. Събитието бе организирано от катедра „Политология“.

При откриването на публичната лекция. Доц. Благоева, Н.Пр. Гурбанова и доц. Симеонова (отдясно наляво)

Приветствие към гост-лектора и присъстващите в залата отправи доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, която заяви, че мултикултурализмът става все по-наболяла тема за дискусия, поради необходимостта от преосмисляне на културните ценности в създалата се световна обстановка. Тя обяви, че това е началото на серия от лекции, които катедра „Политология“ ще организира по горещи теми с представители на международния политически и културен елит.

В зала „Тържествена“

Доц. д-р Елена Симеонова, научен секретар на катедра „Политология“, представи накратко Н.Пр. Наргиз Гурбанова. Тя има докторска степен по философия от Университета на Виена, Австрия, магистър е по „Международен мениджмънт“ на Западния университет, Азербайджан, специализирала е международен бизнес и международно право. Заемала е различни позиции в дирекция „Икономическо сътрудничество и развитие“ на Министерството на външните работи на Азербайджан, отговаряла е за насърчаване на икономическия дневен ред на страната си в чужбина, за партньорство с глобални и регионални икономически организации, за сътрудничество с Европейския съюз и за укрепване на двустранните икономически връзки и регионалното икономическо сътрудничество и др. Работила е в посолството на Азербайджан в Австрия и в посолството на Азербайджан в САЩ. В качеството си на зам.-шерпа, д-р Н. Гурбанова е допринесла за първото по рода си участие на Азербайджан като страна-гост в работата на Г-20 в рамките на турското председателство през 2015 г.

Н.Пр. Наргиз Гурбанова

Н.Пр. Наргиз Гурбанова представи структурирано явлението мултикултурализъм като концепция и принципи за оценка, признаване и насърчаване на религиозната, етническата, културната и расовата принадлежност на хората. Тя посочи, че Азербайджан е признат в света като модел за държава, изградена на основата на мултикултурализъм и толерантност, което е обусловено от факта, че населението на страната е с различна религиозна, етническа и културна принадлежност. Затова и в исторически план мултикултурализмът се явява като изключителна особеност на азербайджанската култура.

По време на публичната лекция

Мултикултурализмът е университетска дисциплина в Азербайджан, а като концепция е заложен и практически приложен в управлението на държавата. През април тази година за провеждането на Седмия глобален форум на Алианса на цивилизациите на ООН е създаден и Международен център за мултикултурализъм в страната, а 2016 г. е обявена за Година на мултикултурализма в Азербайджан.

Участници в срещата

Мултикултурализмът е навлязъл вече не само в политическия живот на страната, но и във всички сфери на живота – изкуство, култура, посочи Н.Пр. Наргиз Гурбанова. В Азербайджан си съжителстват в разбирателство и хармония различни религиозни общности, включително и християнска общност. Могат да се видят църкви, синагоги, джамии, както и исторически забележителности и шедьоври на изкуството с различна културна принадлежност. За изграждане и насърчаване на уважението към различията са създадени голям брой фестивали, като най-големият е пролетният, който обединява всички в честването на настъпващата пролет, независимо от религиозна и етническа принадлежност.

В заключение Н.Пр. Наргиз Гурбанова цитира президента Илхам Алиев, според когото днес мултикултурализмът е не само държавна политика, а начин на живот в Азербайджан.

Галерия снимки от Публична лекция на Н.Пр. Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Р ...