Тържествено честване на 40-годишнината от създаването на катедра и специалност „Международни отношения“

понеделник, 21 ноември 2016 10:41

В университета тържествено бе чествана 40-годишнината от създаването на специалност и катедра „Международни отношения”. На трибуната в аула „Максима” заеха местата си проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика”, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедрата, проф. д-р Георги Генов, бивш дългогодишен ръководител на катедрата,  проф.  д.ик.н. Лилия Каракашева, първи ръководител на катедрата, проф. д-р Еньо Савов, доайени на науката, бивши и настоящи преподаватели, студенти, гости.

По време на тържественото честване в аула "Максима"

"Сред нас днес са много колеги, полагали неизменно усилия за развитието и стабилизирането на катедра „Международни отношения“. Тук са учредителите й, хора свързали съдбата си с нея“, отбеляза при откриването на тържественото събрание доц. Андрей Георгиев, който отправи специален поздрав към възпитаниците, студентите и докторантите на катедрата. По негов призив с едноминутно мълчание бе почетена паметта на „тези, които загубихме през годините, но оставиха дълбока бразда в биографията на катедрата със своя незаменим преподавателски опит и достойнство“.

Доц. Георгиев открива тържественото събрание. Вдясно от него: проф. Генов, проф. Статев, проф. Каракашева, доц. Дамянов, проф. Савов

През четирите десетилетия катедрата е минала през различни периоди на трудности, главно по външни причини, посочи доц. Георгиев. Той открои като период на „по-добри времена“ последните 15 години и отбеляза, че вероятно предстоят трудности, но „ние системно и дълбоко осмисляме проблемите и подготвяме нашите стъпки за евентуалните предизвикателства“. Днес катедрата е стъпила здраво на академичното поле и навлиза в перспективата с увереност в силите си, посочи доц. Георгиев.

В аула "Максима"

За мен е особено присъствието тук по няколко причини, изтъкна ректорът на университета проф. Статев, който установи съвпадение между дълголетието на катедрата и неговата преподавателска дейност в университета. Той се върна 40 години назад към дружеството на младите научни работници и асистенти, обмяната на идеи и опит в преподаването, колегиалните отношения. „Успяхме за  четири десетилетия да съхраним тези изконни ценности на академизъм и вярно приятелство, отдаденост на каузата на УНСС“, категоричен бе ректорът. Той изтъкна, че първата българска катедра „Международни отношения“ е създадена именно в нашия университет, че тя е естественото "гнездо", което генерира кадри с доказано качество за външната политика на България.

Ректорът поздравява катедрата-юбиляр

От името на академичното ръководство на УНСС и лично от мое име най-сърдечно ви приветствам по случай 40-годишнината от създаването на катедра и специалност „Международни отношения“, посочи в поздравителния си адрес ректорът. „Обучението на дипломатически кадри  в нашия университет започва още през 1920 г. с основаването на Свободния университет за политически и стопански науки - предшественикът на УНСС“, изтъкна проф. Статев. „Неговите славни първостроители -  ерудирани личности и истински родолюбци, създават три факултета, единият от които е Дипломатическо-консулският. Те са водени от желанието да служат на Отечеството и ясно са съзнавали необходимостта от подготовката на висококвалифицирани кадри за външната политика на нова България. И това е не само исторически факт, но и академичен фундамент за продължаване на традициите при подготовката на висококвалифицирани експерти в тази област“, изтъкна проф. Статев.

Преподаватели и гости

По думите на ректора вече четири десетилетия катедрата и специалността „Международни отношения“ надграждат, развиват и усъвършенстват образованието и изследванията. „Сред най-ярките доказателства за високото качество на обучението са традиционно големият интерес на кандидат-студентите  и изключително добрата подготовка на възпитаниците на катедрата, сред които са шестима външни министри след 1989 г., много посланици, консули, експерти в престижни международни институции“, посочи още ректорът. Това са безспорни успехи на катедрата, постигнати с всеотдайна работа, огромни усилия, доказан преподавателски и изследователски потенциал, с обич към студентите и нашия университет.

Проф. Статев изтъква постиженията на катедра "Международни отношения"

Проф. Статев благодари на всички преподаватели, студенти, випускници и служители за тяхната привързаност към общото благородно дело, за отдадеността и верността им към  академичните ценности.

Ректорът проф. Статев награди катедра „Международни отношения” с възпоменателния медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС” за постижения в учебната и научноизследователската дейност и по случай 40 години от нейното основаване (на снимката долу).

Проф. Стати Статев връчи на проф. Георги Генов статуетката „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС” за значим принос за развитие на катедрата и изтъкна, че дългогодишният ръководител на катедрата „винаги ревностно и с академична всеотдайност е работил за университета” (на снимката долу).

В основния доклад за развитието и постиженията на катедрата проф. Генов посочи, че специалността „Международни отношения“ е създадена през юли 1975 г., на следващата година е разкрита и катедрата, а през 1981 г. завършва първият випуск студенти. В равносметката за постигнатото той открои, че за четири десетилетия в специалността са се дипломирали 1632 студенти от 36 випуска, а с днешна дата 14 на сто от всички посланици в трудоспособна възраст са кадри на УНСС. Нашата работа е не само работа, но и начин на живот и това ни позволи да издържим, изтъкна проф. Генов.

Проф. д-р Динко Динков, един от първите преподаватели в катедрата и неин бивш ръководител, говори за подготовката на кадри за българската  външна политика, за новото учебно съдържание и научните изследвания. Членовете на катедрата не са само кабинетни учени, каза още съветникът по външнополитическите въпроси в седем български правителства. Проф. Динков пожела на младите си колеги да продължат утвърждаването на университетската школа в интерес на България.

Проф. Динко Динков

Проф. д.пол.н. Атанас Гочев говори за предизвикателствата пред следовниците, като благодари на колегите си, положили началото на катедрата и специалността.

Проф. Атанас Гочев

Към началото се върна и проф. д-р Еньо Савов, който подчерта ролята на преподавателите, подготвили висококвалифицирани специалисти за българската външна политика.

Проф. Еньо Савов

Бяха обявени и новите почетни професори на катедрата.

Проф. д.ик.н. Лилия Каракашева, която получи това признание, се върна към трудностите, съпътствали създаването на катедрата, и към нейните първи стъпки. Тя благодари на завършилите студенти, които определи като много добре подготвени и изрази удовлетвореност, че доверието на първостроителите е оправдано. Никога не забравяйте марката УНСС, бе призивът й към възпитаниците на катедрата.

Проф. Генов връчва отличието на проф. Каракашева

Със званието „почетен професор” на катедра „Международни отношения” бе удостоен и проф. д-р Антон Първанов, който благодари за високата чест и удовлетворението да работи в катедрата, която дава най-доброто за подготовката на своите студенти (на снимката долу).

С поздравителни адреси и приветствия се обърнаха към катедрата-юбиляр Чавдар Минчев, от името на НАМО и екипа на списание „Международни отношения”, депутатът Калоян Паргов, възпитаник на катедрата, председателят на САИМО и др.

Галерия снимки от Тържествено честване на 40-годишнината от създаването на катедра и специалност „ ...