Представяне на изводите от ежегодния доклад на ЮНКТАД „Търговия и развитие ‘16“

сряда, 16 ноември 2016 16:17

В пряка конферентна връзка в университета бе представен докладът „Търговия и развитие ‘16“, който Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД) издава ежегодно от 1981 г.  Присъстващите на уебсеминара в зала „Научни съвети“ студенти и преподаватели имаха възможност да чуят един от съавторите на доклада - Алфредо Калцано, директор на отдел „Макроикономически политики и политики за развитие“ на ЮНКТАД.

Връзката бе осъществена от доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество на УНСС, главен координатор на участието на нашия университет във Виртуалния институт на ЮНКТАД.

Доц. д-р Паскал Желев

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев доц. Желев изрази благодарността си към Алфредо Калцано за осъществената връзка и възможността да бъдат чути изводите и заключенията от ежегодния доклад на ЮНКТАД.

Докладът, представен от г-н Калцано, засяга много въпроси на устойчивия икономически растеж, като очертава и нови политики. В него се предлага осъществяване на реформи, създаване на повече регулации, на чиято база да се либерализират пазарите и до се увеличи икономическият растеж.

Присъстващите на уебсеминара

Лекторът представи анализите към доклада като чрез диаграми очерта световната икономика за 2016 г., спря се на монетарната политика, коментира икономическата ситуация в развиващите се страни, която определи като тревожна и уязвима на фона на динамичните глобални финансови пазари. Алфредо Калцано посочи, че всъщност увеличаването на търговията – вноса и износа, не води до икономически растеж. Обемът на търговията е в застой поради липсата на глобално търсене и потребление и усилията трябва да бъдат насочени към вътрешните пазари и нарастване на потреблението. 

По време на конферентната връзка с Алфредо Калцано

След презентацията присъстващите на уебинара имаха възможност да зададат своите въпроси.

В зала "Научни съвети"

Във виртуалния институт, на който УНСС е пълноправен член от март 2013 г., членуват 73 университета и 11 изследователски центъра от 43 държави. Той е  програма за изграждане на капацитет, чиято основна цел е да подпомага университети и изследователски центрове в областта на международните икономически и правни въпроси и въпросите на развитието.

 

Галерия снимки от Представяне на изводите от ежегодния доклад на ЮНКТАД „Търговия и развитие ‘16“ ...