Бакалаври

Изпитна сесия - София


По преподавател:

Във връзка с промяна на учебния график за 2022/2023 уч.г. се налагат промени в зимна редовна и зимна поправителна сесии. Актуализираните сесии ще бъдат обявени допълнително.


Студентите се присъединяват към онлайн изпит от бутона "Онлайн занятие".