Кръгла маса - студентски дебат с Представителството на Европейската комисия в България

четвъртък, 28 април 2016 8:50 /
Начало:
сряда, 11 май 2016 10:00
Край:
Място:
малка конферентна зала
Подробности:

Финансово-счетоводният факултет

организира

Кръгла маса - студентски дебат с Представителството на Европейската комисия в България

Лектори: представители на Младежкия екип Европа към Представителството на Европейската комисия в България

Цел на събитието: Дебат по 10-те приоритета, определящи визията за бъдещето на ЕС и съвременните предизвикателства пред Европа

11 май, 10.00 ч., малка конферентна зала