Отворен семестър на катедра „Публична администрация“ на тема „Ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 – национален ангажимент с европейско измерение“

четвъртък, 21 април 2016 10:54 /
Начало:
понеделник, 09 май 2016 11:45
Край:
Място:
зала „Тържествена “
Подробности: