Дванадесети конкурс за наградата «Д-р Илко Ескенази»

понеделник, 08 февруари 2016 9:51 /
Начало:
понеделник, 18 април 2016
Край:
петък, 22 април 2016
Място:
Подробности:

 Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"

Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази”

обявява

Дванадесети  годишен  конкурс

за присъждане на

 награда   “Д-р Илко Ескенази”

 

 П Р А В И Л Н И К

1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите “Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.

2. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем,  свързан с правото и политиките на ЕС и  на Република България.

Разработките да са насочени към:

За юристи:

 • Прокуратурата и трите власти в правната уредба на страните членки на ЕС .
 • Съдебната власт и взаимоотношенията с изпълнителната и законодателната власти в Република България и в страните членки на ЕС.
 • Външни граници, миграция и право на убежище в ЕС.

 Икономисти: 

 • Икономика на софтуерната индустрия в България и в страните членки на ЕС.
 • Ролята на технологичните паркове за икономическото развитие.
 • Икономически аспекти на ембарговите политики на ЕС.

Конкурсните работи трябва  да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

 1. Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2016 г., както и за  студенти в юридическите и икономическите специалности;
 2. Оценяването на представените трудове се извършва от  комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св. Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази".
 3. Всяка от двете награди  – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.
 4. Връчването на наградите се извършва на 20 май 2016 г.  (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и със съдействието  на министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.

 Процедура:

 • Конкурсът е ежегоден
 • Всеки участник може да представи само един труд
 • Не се допускат трудове с повече от един автор
 • Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от  май 2014 г.

 Необходими документи:

 1. 1.   Молба-формуляр със снимка (формулярът може да се изтегли от сайта на фондацията)
 2. Автобиография
 3. Разработките се представят на хартия и на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 страници.; не повече от 50 страници. със средно 2000 символа на страница. 

 Срокове:

 • Документите могат да бъдат подадени на място от 18 до 22 април 2016 г. (понеделник-петък), от  14 до 16 ч., или да бъдат изпратени по пощата (пощенско клеймо преди 22 април 2016 г.)
 • Място на подаване:  Международна фондация ”Св.Св. Кирил и Методий”, 
  София 1504, ул. “Васил Априлов”  № 3.
 • Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително. Кандидатите сами се информират от страницата на фондацията www.cmfnd.org.

                                              

За допълнителна информация:

 Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий” 

София 1504,  ул. “Васил Априлов” № 3, тел. (02)  943  00 01, www.cmfnd.org