Заявки за участие в годишната студентска научна сесия

вторник, 21 октомври 2014 10:41 /
Начало:
Край:
неделя, 16 ноември 2014
Място:
Подробности:

Студентският съвет при УНСС

организира

годишна студентска научна сесия

на тема

"Развитие на бизнеса в България"

27 ноември, 9.00 ч., голяма конферентна зала

Събитието е част от Младежкия икономически форум 2014 г.

Целта на конференцията е да даде възможност за изява на студенти и докторанти, които имат интерес в областта на науката. Участниците във форума ще имат възможност да обсъждат актуални проблеми и да генерират идеи за решенията им.

Конференцията ще бъде тематично разделена на следните панели:

  • Икономика
  • Политически науки
  • Право
  • Журналистика

Заявки за участие:

Право на участие в конференцията имат студенти и докторанти от всички университети в страната. Всеки желаещ следва да изпрати заявка за участие заедно с цялостно разработени материали по имейл на адрес students.unwesc@gmail.com до 16 ноември 2014 г. (заявка за участие може да се изтегли от фейсбук страницата на Студентски съвет при УНСС).

Изисквания към докладите:

Докладите трябва да съответстват на предварително зададената тема. В заявката за участие задължително се посочва панел, в който участникът иска да представи своя доклад. Използваните източници следва да бъдат коректно посочени. Обем до 10 стр. Материалите трябва да бъдат изпратени не по-късно от 16 ноември 2014 г. По-късно изпратени материали няма да бъдат разглеждани.

На база на изпратените материали организационният екип на научната сесия ще избере участниците, които ще представят своите доклади по време на годишната научна сесия. Списък с имената ще бъде публикуван на страницата на Студентския съвет, както и в сайта на годишната студентска научна сесия 2014 г.

Провеждане на конференцията:

Всеки участник ще трябва да представи своя доклад в рамките на 10 минути. След изложението ще има възможност за въпроси и коментари от страна на останалите участници.

Публикуване:

Студентският съвет ще издаде сборник с материали по темата на годишната научна сесия.

Разходи за участие:

Разходите за пътни и нощувки се покриват от участниците.

Участници извън София ще бъдат настанени в легловата база на УНСС.

Кафе паузи, обяд и вечеря се осигуряват от организаторите.