Национална научна конференция "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатиката"

вторник, 30 септември 2014 13:16 /
Начало:
петък, 07 ноември 2014 10:00
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

Национална научна конференция

със студенти и докторанти:

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА

ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“

7 ноември, 10.00 ч., УНСС

 Покана за участие

Представените на конференцията доклади ще бъдат рецензирани от Програмен комитет и допуснатите ще бъдат публикувани в сборник.

Моля, изпратете заявка за участие и резюме на доклад - в хартиен вариант или на електронна поща до 7 октомври 2014 г.

Адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", Университет за национално и световно стопанство, катедра „Статистика и иконометрия“

E-mail: anaydenov@unwe.bg

Телефон: (+359 2) 8195 423

Организационен комитет:

доц. д-р Екатерина Тошева

гл.ас. д-р Дорина Кабакчиева

гл.ас. д-р Александър Найденов

Програмен комитет:

проф. д-р Веселка Павлова

проф. д-р Камелия Стефанова

проф. д-р Валентин Гоев

проф. д.ик.н. Валентин Кисимов

Таксата за участие в конференцията е 30 лв. и се заплаща по банков път по сметката на УНСС в срок до 1 ноември 2014 г., а документът за превод на такса се представя по време на регистрацията на конференцията.

Преподаватели  и докторанти на УНСС (независимо от формата на докторантура) са освободени от заплащане на такса за участие.

Банкова сметка на УНСС в лв.:

Банка: Българска Народна Банка

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Основание за плащане: „Такса за участие в конференция на катедра „Статистика и иконометрия“ – 7.11.2014 г.”