Кръгла маса "Тенденции в развитието на глобалния туризъм"

понеделник, 31 март 2014 8:36 /
Начало:
понеделник, 19 май 2014 9:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

Катедра „Икономика на туризма“

организира

кръгла маса

на тема:

„ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ГЛОБАЛНИЯ ТУРИЗЪМ“

В научния форум ще вземат участие преподаватели и докторанти от висшите училища в страната, представители на браншовите организации в туризма и туристическите предприятия.

Кръглата маса се провежда под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев

19 май (понеделник), 9.00 ч., голяма конферентна зала