Публични лекции на Общоикономическия факултет

четвъртък, 17 октомври 2013 8:17 /
Начало:
вторник, 19 ноември 2013 15:00
Край:
Място:
зала "Научни съвети"
Подробности:

УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ 

организират

ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ

19 ноември (вторник), 15.00 ч., зала „Научни съвети"

 

v   Доц. д-р Стела Ралева – катедра „Икономикс“

        Тема: „Инфлация и икономически растеж“

 

v       Доц. д-р Тодор Тодоров – катедра „Човешки ресурси и социална защита“

Тема: „Скритата безработица в България –

подходи за оценка и наблюдавани тенденции“