Конкурс за участие в преподавателска мобилност по програма Еразъм

петък, 20 септември 2013 13:58 /
Начало:
петък, 20 септември 2013
Край:
неделя, 13 октомври 2013
Място:
Подробности:

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС)

за участие на преподаватели

в международен обмен по програма “ERASMUS” за учебната 2013-2014 година

 

На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма “ERASMUS” започва процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели, които желаят да изнесат кратък курс от лекции в европейски университети през учебната 2013-2014 г.

В мобилност с цел преподаване по програма ERASMUS могат да участват  всички преподаватели от УНСС, независимо от научната им степен и академична длъжност (професори, доценти, главни асистенти и асистенти), назначени на пълен щат, на непълен щат или като нещатни (хонорувани) преподаватели.

Преподавателите трябва да владеят добре чуждия език, на който ще преподават в приемащия чуждестранен университет. Препоръчителното ниво е В2 по Европейската езикова рамка.

Кандидатите подават следните документи:

  • Заявление за кандидатстване (по образец от сайта на УЦМСП);

 

Крайният срок за подаване на документи за участие е 13 октомври 2013 г.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени в срок до една седмица след приключване на срока за подаване на документи, на таблото пред кабинета на УЦМСП и на сайта на УНСС, в секция “Мобилност”. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането и по електронната поща.

Одобрените за участие преподаватели се командироват от УНСС, като получават финансова помощ (грант) по приграма ERASMUS за периода на командировката и преподаването им в европейския университет.

Списъкът с приемащите университети и местата за преподаватели можете да намерите на сайта на УЦМСП – УНСС/Мобилност/Програма Еразъм/За преподаватели и служители/Мобилност с цел преподаване/Университети.

За допълнителна информация и подаване на документи за участие:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели,

УНСС, Партер (срещу книжарницата на УНСС)

Тел.: 81 95 389

Е-mail: erasmus@unwe.bg

http://www.unwe.bg/mobility