Втори академичен конкурс за наградата "Д-р Иванка Петкова"

вторник, 11 юни 2013 13:37 /
Начало:
Край:
понеделник, 01 юли 2013
Място:
Подробности:

Наградата „Д-р Иванка Петкова“ е основана през 2012 г. от Института за икономическа политика, София, по идея на проф. Андраш Инотай и с любезната финансова подкрепа на частни дарители. Целта й е да подкрепя млади учени, работещи в сферата на Международните финансови пазари.

Желаещите да участват в конкурса трябва да подготвят изследователски материал (максимум 30 стандартни А4 страници, Times New Roman 12) на тема по свой избор, който не е бил публикуван до момента. В първата фаза на селекционната процедура всички кандидати следва да представят изследователски проект (съдържащ титулна страница, аргументация за актуалността на темата, концепция, изследователска методология, литература). Трите най-добри проекта ще получат предложение за стипендия и шанс за развитие. След получаване на финалните разработки, те отново ще бъдат разгледани от международно жури, като победителят и подгласниците му ще бъдат оповестени по време на официална церемония. Предвиденият награден фонд за младите изследователи е следният:

1-во място – 2000 лв.

2-ро място – 1000 лв.

3-то място – 1000 лв.

Изисквания към кандидатите – Второто издание на академичния конкурс таргетира настоящи докторанти в български университети/научни институции, както и постдокторанти (до 5 години от придобиване на степен „доктор“) на възраст до 35 години. Участниците трябва да представят по електронна поща сканирано копие от дипломата за придобиване на научна степен „доктор“ или уверение от техния университет/научна институция, че са зачислени като докторанти. Желателно е документите да бъдат изпратени заедно с изследователския проект.

Обява за набиране на изследователски проектиНе по-късно от 1 юли кандидатите трябва да изпратят на вниманието на Ясен Георгиев, изпълнителен директор в ИИП, на ел. поща award@epi-bg.org своите изследователски проекти (съдържащи титулна страница, аргументация за актуалността на темата, концепция и изследователска методология, литература) на български и английски език. Документът не трябва да надвишава 4 (четири) стандартни страници формат А4, Times New Roman 12 във всяка от езиковите версии.

Подробности за втория академичен конкурс за наградата "Д-р Иванка Петкова" - в НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

Повече за историята на наградата - на сайта на ИИП -  http://epi-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=325&Itemid=195