Съобщение за студентите със здравословни проблеми

четвъртък, 14 септември 2023 17:08 /
Начало:
понеделник, 02 октомври 2023
Край:
сряда, 20 декември 2023
Място:
Заседателна зала на СК „Бонсист“
Подробности:

Записване за освобождаване или пренасочване 

на студенти за лечебна физкултура (ЛФК)

      

д-р Заяков и д-р Танев

Заседателна зала на СК „Бонсист“

   

ПРИЕМНО ВРЕМЕ   12:30 – 13:30 ч.

   

Месец ОКТОМВРИ, 2023 г.

02.10.2023 г. (понеделник)                                          04.10.2023 г. (сряда)

16.10.2023 г. (понеделник)                                           18.10.2023 г. (сряда)

   

Месец НОЕМВРИ, 2022 г.

06.11.2023 г. (понеделник)                                          08.11.2023 г. (сряда)

20.11.2023 г. (понеделник)                                           22.11.2023 г. (сряда)

    

Месец ДЕКЕМВРИ, 2022 г.

04.12.2023 г. (понеделник)                                          06.12.2023 г. (сряда)

18.12.2023 г. (понеделник)                                          20.12.2023 г. (сряда)

        

Необходими документи: заверен медицински документ от специализирано болнично заведение