Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"

четвъртък, 20 септември 2012 15:57 /
Начало:
Край:
сряда, 31 октомври 2012 17:00
Място:
Подробности:


 

Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"

Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.

Право на участие имат студенти, които се обучават в:

- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;

- имат завършен най-малко ІІІ курс;

- успехът от цялото им следване е не по-малко от много добър (5.00).

До 31 октомври 2012 г. кандидатите представят:

1. Информационна карта;

2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2012/2013г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;

3. Есе на тема "България и еврозоната: какво печелим, оставайки извън нея, и какво ще изгубим, ако бъдем приети". в размер до 3 страници (1800 знака на страница).  От кандидата се очаква да може да  посочи и  минусите, респективно, плюсовете на всеки вариант.

 Документите и есето (на хартиен и електронен носител) се изпращат по пощата на адрес: София 1000, ул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”.

Документи изпратени по електронна поща няма да бъдат приемани.

Краен срок за получаване на документите: 17.00 ч. на 31 октомври 2012 г.

Критериите за оценка на есето:

- идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;

- самостоятелност на изложението- 20 точки;

- убедителност на изложението – 20 точки;

- оригиналност на стила и подхода- 10 точки;

- виждане на развитието на коментираната проблематика- 10 точки.

 В периода   1- 20 ноември г. с кандидатите, чиято оценка на есето е най-малко 50 точки, ще се проведе събеседване в София.

За датата, часа и мястото на събеседването кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.

На събеседването ще бъдат оценявани умението за защита на основните авторски тези в есето; самостоятелното и аналитично мислене; плановете за професионална реализация след завършване на образование и преминатите практически стажове.

Общият резултат на кандидатите ще се изчислява като сума от броя на точките от есето и от събеседването.

Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.burov.org, секция “Конкурси” след 10 декември 2012.

За информация - тел. 02-811 3633; 02-811 3634 или на fnburov@ubb.bg