Конкурс за стипендия "Д-р Иванка Петкова" на Института за икономическа политика

четвъртък, 10 май 2012 9:12 /
Начало:
Край:
неделя, 17 юни 2012
Място:
Подробности:

 Институтът за икономическа политика

обявява конкурс за стипендия

„Д-р ИВАНКА ПЕТКОВА”

за изследователска инициатива в областта на

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ

Д-р Иванка Петкова основава Института за икономическа политика през 1997 г. и до смъртта си през 2011 година е председател на настоятелството му. Дългогодишен преподавател в Техническия университет, София, Висше училище за застраховане и финанси, София и Университета за национално и световно стопанство, София. Автор е на десетки статии и научни доклади в областта на финансовите пазари, банковото дело и икономическата политика. В периода 1997-2001 г. д-р Петкова е заместник-председател на борда на директорите на Българска фондова борса. От 2001 до 2004 г. е посланик на Република България в Швейцарската конфедерация с основен принос за премахването на визовите ограничения за български граждани за страната.

През 2012 г. Институтът за икономическа политика ще проведе конкурс за изследователска инициатива под формата на доклад върху актуалните процеси на международните финансови пазари. Желаещите да участват в конкурса трябва да подготвят изследване по избрана от тях тема, която отразява зададената научна сфера на конкурса и до този момент не е било част от друг изследователски проект.

- До 17 юни кандидатите за стипендия трябва да изпратят на ел.поща: award@epi-bg.org заглавието и описание на изследването си (заглавна страница с име на изследването, аргументация на актуалността на темата, концепция, изследователски подход, литературни източници). Обемът на описанието не трябва да надвишава 4 (четири) страници в стандартен формат А4 и шрифт Times New Roman 12 pt.

- До 8 юли описанията на проектите ще бъдат разгледани от международна комисия. Трите най-добри идеи за изследвания ще получат предложение за отпускане на стипендия. Финалните материали трябва да бъдат изпратени във формат MS Word на ел.поща: award@epi-bg.org  до 15 октомври. Докладите ще бъдат допълнително оценени, което ще определи носителя на първата награда „Д-р Иванка Петкова”.

Предвижда се отличието да бъде връчено на специална церемония през ноември 2012 г. Носителят на наградата „Д-р Иванка Петкова” ще получи 2000 лева, а авторите на останалите два доклада - награди от по 1000 лева.

В конкурса имат право да участват докторанти и млади учени с образователна и научна степен доктор до 40-годишна възраст.

Обемът на финалното изследване се предвижда да бъде приблизително 30 (тридесет) страници в стандартен формат А4 и шрифт Times New Roman 12 pt. Описанието и финалното изследването трябва да бъдат изпратени на български и английски език.

Институтът за икономическа политика няма претенции върху авторските права на изпратените изследвания и не предвижда разпространението им или публикуването им без изричното съгласието на техните автори.