Извънпленарно гласуване - факултет „Икономика на инфраструктурата“

вторник, 30 ноември 2021 10:13 /
Начало:
четвъртък, 02 декември 2021 10:00
Край:
петък, 03 декември 2021 16:00
Място:
зала „Главни книги“
Подробности:

Уважаеми членове на ОС на ФИИ,

Във връзка с провеждане на тайно извънпленарно гласуване за попълване състава на Факултетния съвет и в изпълнение на чл. 48а от ПДУНСС, Общото събрание на ФИИ на свое заседание на 29.11.2021 г. по т. 2 взе решение да проведе тайното извънпленарно гласуване на 02.12.2021 г. и 03.12.2021 г., от 10.00 ч. до 16.00 ч., в зала „Главни книги“ на УНСС, в присъствието на поне двама членове на Комисията по изборите по определения график, както следва:

Комисията по изборите

02.12 (четвъртък) - 10.00 ч. - 16.00 ч.  

ас. д-р Горан Ангелов

ас. д-р Никола Гайдаров

гл.ас. д-р Теодора Гечкова

03.12 (петък) - 10.00 ч. - 16.00 ч.

проф. д-р Виолета Мутафчиева

проф. д.н. Ивайло Христов

гл.ас. д-р Мирослав Стефанов

Габриела Панайотова

 

Председател на ОС на ФИИ,

доц. д-р Цветан Кулевски