Студентска научна конференция "Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно"

вторник, 09 март 2021 14:00 /
Начало:
вторник, 09 март 2021 14:30
Край:
неделя, 04 април 2021 23:55
Място:
Подробности: