Публични лекции на доценти от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“

петък, 29 март 2019 12:28 /
Начало:
сряда, 03 април 2019 12:00
Край:
Място:
зала 2028А
Подробности:

Уважаеми колеги,

Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ Ви кани на публичните лекции на преподавателите от катедрата, наскоро заели академичната длъжност „доцент“:

доц. д-р Антония Пенчева, сектор „Руски език“, лекция на тема:

„Корупцията в езиковата картина на света на българите“

доц. д-р Стефка Василева, сектор „Испански език“, лекция на тема:

„Испанските печатни медии – вчера и днес.“

Заповядайте!